Šta je u stvari impotencija?

 

Impotencija je poremećaj seksualne funkcije muškarca.
Ona predstavlja nemogućnost muškarca da na odgovarajući način obavi seksualni odnos.

 

To se najčešće dešava jer muškarac ne može da:

1. Postigne erekciju (erekcija je uvećanje i učvršćenje polnog organa pri seksualnom nadražaju)
2. Ne može da održi erekciju dovoljno dugo

 

Najčešći uzrok nemogućnosti postizanja erekcije je erektilna disfunkcija (ED).
Nemogućnost dovoljno dugog održavanja erekcije može biti posledica erektilne disfunkcije (ED), ili prerane ejakulacije (PE).

 

 

 

 

Koliko je impotencija česta?

 

Stručni konsultant:Dr Gordan Popović

Ne može se tačno utvrditi broj muškaraca koji imaju problema sa potencijom. S obzirom na delikatnost problema, muškarci nerado govore o tome i pokušavaju da svoj problem prikriju.

Prema nekim podacima od impotencije pati, na primer, u SAD oko 20 miliona ljudi, u Nemačkoj 6 miliona.

Prema grupi autora iz Masačusetsa ispitivanja rađena 1994. godine pokazala su da više od 50 % ispitanika ima problema sa potencijom i to:

-minimalne i povremene tegobe - 17.2 %
-srednje izražene - 25.2 %
-potpuna impotencija - 10 %

impotencija

 

Prema godinama starosti situacija je bila sledeća:

-stariji od 40 godina - 40 %
-stariji od 60 godina - 67 %

Ovde se ne pominju muškarci mladji od 40 godina, ali prema našim iskustvima, nikako ne treba pomisliti da oni nemaju problema sa potencijom, naprotiv. Veliki broj pacijenata ima između 20 i 30 godina života.

Može se reći da praktično svaki muškarac ili je imao ili će imati problem sa potencijom.

Kod nekoga se to desi jednom i kratko traje kod drugih se dešava češće i/ili dugo traje (mesecima ili godinama). Može se javljati povremeno ili je prisutna stalno.

 

 

Impotencija i godine

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović
 

impotencija

Često se postavlja pitanje u kakvoj su vezi godine starosti i seksualno funkcionisanje muškarca. Seksualnost muškarca, pa i njegova seksualna funkcija se, naravno, menjaju tokom godina. Seksualni nagon se postepeno smanjuje kao i mogućnost za postizanje i održavanje erekcije.
Videli smo da je prema godinama starosti učestalost javljanja impotencije sledeća:
-stariji od 40 godina - 40 %
-stariji od 60 godina - 67 %

Dakle, evidentno je da stariji muškarci imaju češće problema sa potencijom.
impotencijaVeoma važno je, međutim, sledeće:
Muškarac može seksualno da funkcioniše praktično dok je živ!!!

U praksi se pokazalo da mnogi muškarci probleme koje imaju sa potencijom olako tumače godinama starosti. Iskustva iz uroloških ordinacija koje se bave ovom problematikom govore da su muškarci skloni da već posle 30 godine veruju da je normalno da imaju poteškoća sa potencijom. U stvari je činjenica da je veliki broj muškaraca starosti, recimo između 70 i 80 godina seksualno aktivan.

Dakle, ne postoje posebni razlozi zbog kojih muškarac ne bi imao zadovoljavajuće seksualne odnose bez obzira na godine starosti! Potrebno je, naravno, da postoje određeni preduslovi na koje je, srećom, uglavnom moguće uticati, tako da ne treba propustiti da i o tome pitate tokom konsultativnog razgovora sa stručnjakom.


 

 

 

 

 

 

 

 

Uzroci impotencije

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović

 
 

impotencijaUzroci impotencije mogu biti brojni. Prastara podela, oko koje se decenijama lome koplja stručne javnosti, je podela na organske uzroke i na psihogene uzroke. Zastupljenost jednih ili drugih je bila oduvek podložna uticaju promene "mode" medicinsko-naučne misli. Prema aktuelnim, najnovijim naučnim saznanjima učestalost jednih i drugih je sledeća:

-organski uzroci 50-80 %
-bolesti krvnih sudova-arterije i vene, povišen krvni pritisak, šećerna bolest, endokrini poremećaji, neurološka oboljenja...i drugo
-različite intoksikacije, na prvom mestu alkohol i nikotin
-lekovi
-oboljenja penisa (prijapizam, Pejronijeva bolest, povrede...)
-psihogeni uzroci do 30 %
-mešoviti uzroci (prisustvo i organskog i psihogenog faktora)

 

 

 

UTVRĐIVANJE UZROKA IMPOTENCIJE

 

Na prvom mestu je važno utvrditi uzrok nastanka impotencije.

Dijagnostika impotencije ima svoj logičan redosled, koji je u savremenoj medicini dobro utvrđen.

 

Anamneza (konsultativni razgovor)

Prvi i najvažniji korak je detaljan razgovor sa urologom koji se bavi ovom problematikom. Tom prilikom se stiče orijentacioni uvid u konkretnu situaciju, sagledavaju se specifičnosti važne baš za odgovarajući slučaj i utvrđuje se šta je potrebno uraditi dalje da bi se utvrdio uzrok impotencije.

U zavisnosti od svega ovog, lekar može tražiti da se uradi nešto od sledećeg:

 

Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijske analize mogu poslužiti da se utvrdi opšte stanje pacijenta (krvna slika i dr.) jer mnoga oboljenja mogu uticati na potenciju. Nivo šećera u krvi može ukazati na postojanje šećerne bolesti. Pored opštih laboratorijskih pokazatelja mogu se uraditi i specifične analize, npr. hormonski status, jer poremećen nivo hormona u organizmu može u određenom (ne velikom) procentu slučajeva biti razlog impotencije.

U konkretnom slučaju lekar može tražiti neke druge laboratorijske analize.

 

Pregled pacijenta

Pored uobičajenog opšteg pregleda, može se ukazati potreba i za pojedinim specijalnim ispitivanjima kao što su:

 

-merenje cirkulacije kroz krvne sudove penisa

-ultrazvučni pregled urotrakta

-prostaglandinski test

-utvrđivanje postojanja noćnih erekcija

-rentgensko snimanje kavernoznih tela

-drugi pregledi, u zavisnosti od slučaja

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Test: Da li imam erektilnu disfunkciju?

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović

 

Evo testa koji možete da uradite i orijentaciono utvrdite kakva je kod vas situacija po pitanju erekcije.
 

 

INTERNACIONALNI INDEKS EREKTILNE  FUNKCIJE (IIEF score)

 

Tokom poslednjih 6 meseci:

ODGOVORI

Pitanje br.

Broj bodova:

1

2

3

4

5

1.

Kako ocenjujete vaše samopouzdanje da ćete postići i dovoljno dugo održati erekciju?

Vrlo nisko

Nisko

Umereno

Visoko

Vrlo visoko

2.

Koliko često je čvrstina erekcije takva da možete da ostvarite penetraciju (tj. da prodrete u vaginu partnerke)?

Skoro nikada ili nikada

 Mnogo manje nego u polovini slučajeva

U polovini slučajeva

Mnogo više nego u polovini slučajeva

Skoro uvek ili uvek

3.

Posle penetracije, tokom seksualnog odnosa, koliko često održite erekciju do završetka odnosa?

Skoro nikada ili nikada

 Mnogo manje nego u polovini slučajeva

U polovini slučajeva

Mnogo više nego u polovini slučajeva

Skoro uvek ili uvek

4.

Tokom seksualnog odnosa, koliko teško održite erekciju do završetka odnosa?

Ekstremno teško

Prilično teško

Teško

Sa malim teškoćama

Bez poteškoća

5.

Kada pokušate da imate seksualni odnos, koliko često je ishod zadovoljavajući?

Skoro nikada ili nikada

 Mnogo manje nego u polovini slučajeva

U polovini slučajeva

Mnogo više nego u polovini slučajeva

Skoro uvek ili uvek

 

IIEF-5 skor je zbir  odgovora na pitanja. Najniži rezultat je 5, a najviši 25.

 

Rezultat manji od 21: Vrlo verovatno postoji erektilna disfunkcija.  

 

Rezultat veći od 21: Vrlo verovatno nema erektilne disfunkcije.  

 

Ukoliko je vaš rezultat na ovom testu manji od 21 preporučljivo je da se obratite urologu koji se posebno bavi erektilnom disfunkcijom radi saveta.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEČENJE IMPOTENCIJE

Stručni konsultant: Dr Gordan Popović
 

Savremena medicina danas ima mnogo više mogućnosti za lečenje impotencije nego što je to bilo do pre samo petnaestak godina.

Evo nekih od mogućnosti:

 

Biljni preparati

 

U svetu je veoma rasprostranjena upotreba biljnih dijetetskih proizvoda sa ciljem poboljšanja potencije i seksualne želje. Dakle, to nisu lekovi, a njihov velika popularnost potiče od činjenice da uglavnom nemaju neželjene efekte i da se mogu koristiti i bez lekarskog recepta. Mnogi muškarci imaju vrlo pozitivna iskustva sa upotrebom pojedinih biljnih preparata. U svakom slučaju, njihova upotreba je opravdana ako se ima u vidu da oni ne mogu da zamene pregled lekara i odgovarajuće lečenje. Takođe se pokazalo da nisu svi biljni preparati dovoljno dobrog kvaliteta i sastava pa u tom smislu treba napraviti pravi izbor.

 

Lekovi

 

Danas postoji više lekova: Cialis, Levitra, Viagra. Radi se o hemijski sličnim lekovima čiji mehanizam delovanja je isti. Postoje, ipak, određene razlike koje čine da kod nekih ljudi bolje deluje jedan lek, a kod nekog neki drugi.

Osobine svih ovih lekova su da nemaju trajno dejstvo u smislu izlečenja, već deluju samo određeno vreme posle uzimanja (od nekoliko sati pa do skoro dva dana). Posle isteka tog vremena nemaju više nikakvog efekta i moraju se ponovo uzeti za sledeći seksualni odnos.

 

Veoma važno je to da se oni nikako ne smeju uzimati bez prethodne konsultacije sa lekarom jer mogu ozbiljno ugroziti zdravlje pa i život pacijenta.

Ovo upozorenje treba shvatiti krajnje ozbiljno.

 

Intrakavernozne injekcije

 

Radi se o specijalnim injekcijama koje se daju u bočni deo penisa i potom, kroz nekoliko minuta izazivaju nastanak erekcije koja traje različito dugo-od 30 minuta do nekoliko sati. Takve injekcije se mogu davati u dijagnostičke svrhe kada to radi lekar ili se mogu koristiti za omogućavanje seksualnog odnosa i u tom slučaju ih muškarac daje samom sebi.

Pre upotrebe ovih injekcija, koje su, inače veoma efikasne, neophodno je titriranje doze i obuka od strane urologa. Obuka je veoma jednostavna i svaki muškarac, bez obzira na zanimanje ili spretnost nauči da koristi injekcije za desetak minuta.

Rizici po zdravlje su mnogo manji nego kod primene gore pomenutih lekova. Određene mere opreza su ipak neophodne pa je iz tog razloga prethodna konsultacija sa urologom neizostavna.

 

VEP - vakuumski aparat

 

Postizanje erekcije putem vakuuma je poznato još od pre stotinak i više godina. Tehnologija savremenih aparata je takva da deluju pouzdano i efikasno. U tom smislu se VEP pokazao u praksi kao jedan od najboljih. Posle odgovarajućeg uvežbavanja koje je jednostavno i kratkotrajno, većina muškaraca je u stanju da postigne erekciju koja će biti dovoljna za održavanje seksualnog odnosa.

VEP aparat praktično nema neželjenih efekata (oprez kod pacijenata kojima se zbog zdravstvenog stanja ne preporučuje seksualna aktivnost).

Dužom primenom VEP aparata na odgovarajući način mnogi muškarci su zapazili da im je potencija poboljšana tako da mogu imati seksualne odnose i bez primene aparata, kao i da je došlo do trajnog povećanja dimenzije penisa (veličine i obima).

 

Penilne proteze

 

Ugradnja proteze u penis je odlično rešenje za povratak seksualne funkcije. Na taj način muškarac može imati seksualni odnos kad god to poželi.

Više o penilnim protezama pogledajte ovde

 

AR BOX SELIDBE SELIDBE BEOGRAD Selidba Novi Sad Cene selidbe beograd


 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAK PROSTATE I POTENCIJA

 

Saznanje muškarca da boluje od raka prostate je uvek šokantno i pokreće različita pitanja i emocije. Radi se o oboljenju koje može ugroziti život. I to jeste i treba da bude glavna briga i pacijenta i lekara.


Ipak, na vreme otkriven rak prostate se danas u potpunosti leči. Jednom izlečen obično ne predstavlja više životnu pretnju. Ali, onda na scenu dolaze ostale dileme...kako će izgledati život muškarca posle lečenja?


Postoji nekoliko načina lečenja raka prostate:
- operacija (radikalna prostatektomija)
- zračenje
- lekovi


Bez obzira na način lečenja veoma verovatan je delimičan ili potpuni gubitak seksualne funkcije.


U zavisnosti od konkretnog stanja pacijenta i faze oboljenja jedan od najčešćih i najefikasnijih načina lečenja je operativno uklanjanje prostate (radikalna prostatektomija).


Kod te operacije ranije je dolazilo do potpunog uništenja nerava koji prolaze uz samu prostatu a koji su odgovorni za postizanje erekcije (učvršćenja penisa). Savremene operativne tehnike obezbeđuju očuvanje tih nerava ali i pored toga kada i da li će doći do oporavka seksualne funkcije ostaje neizvesno.
Slična je situacija i kod lečenja putem zračenja ili uzimanja lekova.
Iz tog razloga ordinacija POTENCIJAL se posebno bavi oporavkom seksualne funkcije posle lečenja raka prostate.


Evo šta Dr Popović kaže o tome:
„Muškarcima kojima predstoji lečenje od raka prostate (operacija, zračenje...) obično nije primarna briga u tom trenutku njihova potencija. Međutim idealno vreme za početak programa oporavka seksualne funkcije koji sprovodim u svojoj ordinaciji je upravo još pre operacije ili zračenja. Razgovor, savetovanje i objašnjenje kojim putem će se dalje ići ka postizanju cilja su veoma važni jer upoznaju pacijente sa predstojećim tokom oporavka erektilne funkcije, psihološki ih rasterećuje i pomaže bržem i efikasnijem oporavku.
Postvlja se pitanje kada započeti sa programom oporavka potencije posle izvršene operacije? Moj odgovor je što pre! Treba doći na konsultaciju što pre radi sagledavanja trenutnog stanja i pravljenja plana oporavka.
Šta ukoliko ste zakasnili? Šta ako je prošlo više meseci ili godina od operacije ili lečenja a i dalje imate problem sa potencijom? Mogućnost da se problem reši postoji i tada. Treba doći na konsultaciju i pregled radi procene situacije. Treba znati da postoje rešenja čak i kod najkomplikovanijih slučajeva.“


Zakažite konsultaciju – pozovite 063 201 101


 

 

Dr Gordan Popović i Zvezdobrojci

Dr Gordan Popović i Zvezdobrojci

Dr Gordan Popović omogućio izdanje knjige "Zvezdobrojci"!

Uticaj testosterona na muskarce

Dr Gordan Popović za emisiju 150 minuta Tv Prva

Uticaj testosterona na muskarce
Stetnost Kamagre i ostalih ilegalnih lekova

Stetnost Kamagre i ostalih ilegalnih lekova

Dr Gordan Popović za emisiju Exploziv na TV Prva

Dr Gordan Popović - Tv Happy

Dr Gordan Popović - Tv Happy - Smrt tokom seksualnog odnosa

Dr Gordan Popović - Tv Happy
Seks u trećem dobu

Seks u trećem dobu

Dr Gordan Popović Exploziv TV Prva "Seks u trećem dobu"

 

Pogledajte sve članke na stranici BLOG

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT I ZAKAZIVANJE

Zakazivanje isključivo putem telefona

  • Telefon : +381 63 30 10 30
  • Telefon : +381 63 201 101
  • Adresa : Tomazeova 35/5, 11000 Beograd
  • Radno vreme: ponedeljak-petak 10 - 17h
  • E-mail : ordinacija@potencijal.info
  • Specijalistička urološko-seksološka ordinacija

Posetite nas na Facebook-u

Postavite pitanje putem mail-a:

Za postavljanje pitanja, stručni savet, ili zakazivanje konsultacija i pregleda pošaljite e-mail ili pozovite telefonom

 
 

    Copyrights © Urološko-Seksološka Ordinacija POTENCIJAL